De vier “u’ s”

yoga-oefening de 4 u’s

Een pagina met de yoga-oefening "de vier u's" door Annemarijn Oosterwelder van Volleven in Almere. De houding hebben allemaal de vorm van de letter 'u'. Yoga (Sanskriet: योग, vertaald: "juk", "verenigen", "beheersen", ook wel "herboren")[1] is in zijn brede context: een hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken.[2] In een meer alledaags, westers concept wordt met yoga hatha-yoga bedoeld: een tak van yoga (hatha-yoga) die bestaat uit een systeem van oefeningen.[2] Indiakundige Jean Herbert definieert yoga eveneens met twee betekenissen die nauw met elkaar samenhangen. Zijn definitie luidt als volgt: „yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt, dat wil zeggen verbonden met het Goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie. Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de 'waarneembare mens' ook verbonden is met de 'wezenlijke mens', dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft. De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen.” — Indiakundige Jean Herbert[3] (bron: wikipedia 2015 08 25)